Protecció de dades

De conformitat amb el que es disposa a l'article 5 apartat 1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, l'informem del següent:

 

Respondable del Fitxer

Les dades del responsable dels fitxers als quals s'inclouran dades personals recollits i tractats des d'aquesta pàgina web són:
APOSTROPH EDICIONS I PROPOSTES CULTURALS SLU
Mas Postius,5, 08505, Barcelona
+34 624 21 01 54
apostroph@apostroph.cat

 

Usos i Finalitats de les Dades Recollides

Les dades que Vostè ens facilita a través d'aquesta web, formaran part de fitxers titularitat de RAÓ SOCIAL DE L'EDITORIAL, sent les finalitats les que es detallen a continuació:

  • Gestió de Venda: Quan adquireix un producte a través de la nostra web, les dades facilitades a les apartades “dades d'enviament” i “dades de facturació”, en el seu cas, s'utilitzaran per a dur a terme la tramitació i gestió de la venda i la seva posterior facturació.
  • Realitzar Ofertes, Promocions i Sortejos: La informació que Vostè ens proporcioni a través dels nostres formularis de recollida de dades, podrà ser utilitzada per a l'organització de promocions i sortejos de productes comercialitzats a través de la nostra pàgina web. Cada promoció, oferta o sorteig comptarà amb les seves pròpies condicions particulars
  • Enviament d'Informació: L'EDITORIAL utilitzarà les dades personals que l'usuari proporcioni en l'apartat “contacti amb nosaltres” per a respondre a les sol·licituds d'informació que ens sol·liciti. La informació introduïda en els formularis o correus electrònics de contacte s'emprarà a més, per a enviar-li informació d'interès sobre les novetats dels productes comercialitzats, així com promocions, concursos i ofertes realitzades per l'EDITORIAL. Aquesta informació s'envia per via postal i/o electrònica. Els usuaris que no desitgen rebre aquest tipus d'informació poden comunicar-lo a l'adreça de correu electrònic: EMAIL DE CONTACTE.
  • Gestió d'Usuaris: La informació que ens proporcioni en el formulari de registre “el meu compte” serà utilitzat per a la gestió de clients i usuaris que utilitzin els nostres serveis a través de la pàgina web.
  • L'emplenament dels respectius qüestionaris serà obligatòria per a aconseguir els respectius objectius, no sent possible aconseguir els fins indicats sense l'obtenció de la referida informació personal.

 

Comunicació de Dades a Tercers

El Responsable del Fitxer té previst la comunicació de les seves dades personals a tercers als supòsits que es detallen a continuació:

  • Per disposició legal: Les seves dades seran comunicades a tercers als supòsits als quals una disposició legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials…etc.).
  • Gestió de pagaments i cobraments: Les seves dades personals seran comunicats a tercers quan resulti necessari per a formalitzar i gestionar el pagament dels productes o serveis adquirits (paypal, entitats bancàries o caixes d'estalvis).
  • A Tercers Necessaris per a la Prestació dels nostres Serveis: es comunicaran a tercers (administracions públiques, registres oficials o altres professionals com a notaris…etc) les dades de caràcter personal que resultin necessaris per a prestar els serveis contractats.
  • Guanyadors de Sortejos, Promocions i Concursos: L'EDITORIAL publicarà les dades identificatives dels guanyadors de sortejos, promocions o concursos. Aquestes dades (noms), seran publicats a la nostra pàgina web i a les diverses xarxes socials en les quals L'EDITORIAL tingui compte o perfil corporatiu.

 

Confidencialitat

L'EDITORIAL s'obliga, d'acord estableix l'article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals tractats, encara després de finalitzada la relació comercial entre totes dues parts, havent d'estendre aquesta obligació a tot el personal de la seva organització que accedeixi a aquests fitxers.

 

Exercici de Drets

L'informem del dret que li assisteix per a exercir els seus Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament de la sol·licitud d'exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que li identifiqui (DNI, permís de conduir o passaport) a l'adreça de de el Responsable del Fitxer. Per a recaptar informació sobre la manera d'exercir aquests drets Vostè pot dirigir-se a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:  www.agpd.es