Nosaltres

Apostroph neix inspirada per l'històric programa de la televisió francesa Apostrophes, de Bernard Pivot. En Apostrophes els llibres tan sols eren una excusa per a reunir els millors intel·lectuals del seu temps, creant un espai cultural en televisió lliure i crític. Amb aquesta mateixa filosofia fem els llibres en Apostroph. Volem ser un pont entre el carrer i l'acadèmia, entre el bar i els mitjans. Busquem les noves veus que ens aportin una nova perspectiva de la realitat social. Ens interessa el conflicte (social, cultural, polític...) i som allà on es presenti.

Apostroph està formada per Patricia Castro i Bernat Ruiz Domènech.